Verleg je grenzen
Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus

Onze missie

De Copernicus Scholengemeenschap is een school voor mavo, havo en vwo, die de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van de leerlingen wil helpen vormgeven en een adequate voorbereiding wil bieden op het vervolgonderwijs.

Wij willen zorg dragen voor een stimulerende leeromgeving en een goede begeleiding van het leerproces.

Onze vier doelstellingen hierbij zijn dat leerlingen:

  •  zelfstandig kunnen werken en actief sturing kunnen geven aan hun leerproces
  •  hun natuurlijke behoefte tot zelfontplooiing behouden
  •  op een voor hen zo hoog mogelijk niveau uitstromen
  •  sociaal, creatief en kritisch kunnen omgaan met hun omgeving.

Visie

Het begrip betrokkenheid speelt in de Copernicus een sleutelrol.
Betrokkenheid van personeel bij leerlingen, van leerlingen bij de school en hun medeleerlingen, van medewerkers bij de school en hun collega’s, van de gehele schoolbevolking bij de samenleving en van ouders bij de school en het onderwijs. Docenten, ondersteunend personeel, leerlingen, ouders en schoolleiding hebben daarbij elk hun eigen verantwoordelijkheid. Iedereen kent deze verantwoordelijkheid en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de Copernicus als een onderwijsinstelling waarin iedereen zich thuis voelt, gekend weet en waar de doelstellingen bereikt worden.

We bevorderen betrokkenheid door samenwerking. We werken samen met de omgeving om maatschappelijke betrokkenheid te stimuleren.
Dat maakt de Copernicus tot een school met een naar buiten gericht karakter. Maar ook binnen school investeren we: in de samenwerking tussen leerlingen, onder medewerkers en tussen medewerkers en leerlingen. Daarin speelt de voorbeeldfunctie een belangrijke rol en is tegelijkertijd de erkenning van verschillen tussen mensen een belangrijk uitgangspunt, zowel voor de begeleiding van de leerlingen als voor de didactiek van ons onderwijs.

Ons onderwijsaanbod baseren we op onze visie op leerlingen en onze visie op leren. Leerlingen hebben in onze ogen van nature de behoefte om zichzelf te ontplooien. Dit is geen behoefte die zonder onderhoud kan: leerlingen moeten door succeservaringen en nieuwe uitdagingen gestimuleerd worden om zich steeds weer door deze behoefte te laten leiden. Hun leren zien we vervolgens als een actief proces waarin de leerling op eigen wijze kennis construeert, vaardigheden ontwikkelt en bijdraagt aan de ontwikkeling van de persoonlijke kwaliteiten. De school draagt zorg voor een stimulerende leeromgeving en een adequate begeleiding van het leerproces, maar de leerling is degene die leert en zich ontwikkelt

Degelijkheid en duidelijkheid

Wij bereiken dit alles door bij elke keuze die we maken, aandacht te besteden aan de balans tussen een gedegen opleiding met een duidelijke structuur en duidelijke afspraken enerzijds en een prettig en veilig schoolklimaat anderzijds. Degelijkheid, duidelijkheid en een solide karakter bepalen de kwaliteit van de Copernicus. Leerlingen (en ook ouders) weten bij ons wat er van hen verwacht wordt en waarop ze kunnen rekenen. We maken dus waar wat we zeggen. We komen afspraken na en maken waar wat we plannen, en we hebben en handhaven duidelijke regels. Daardoor voelen leerlingen zich welkom, vertrouwd en veilig op school en daarvoor hebben zij alle kans om optimaal te leren.

Copernicus

De Copernicus Scholengemeenschap is een school voor vwo, havo en mavo. Op onze school weet je precies waar je aan toe bent en wat er van je wordt verwacht. Als er iets niet duidelijk is, mag je het altijd vragen. Wij zorgen ervoor dat je op een veilige manier je grenzen kunt verkennen en verleggen. Goed presteren vinden wij net zo belangrijk als dat jij het bij ons naar je zin hebt. Wij kijken naar wat jij nodig hebt. Zo kun jij hier een mooie schooltijd hebben en het diploma halen dat het beste bij je past.

 

 

 

 

Contact Copernicus SG
Nieuwe Steen 11
1625 HV Hoorn
T (0229) 23 63 44
[email protected]

Verleg je grenzen