Verleg je grenzen
Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus

Stage

vanaf het schooljaar ’16 – ’17 bestaat voor de leerlingen uit mavo 3 de verplichting om een stage uit te voeren. Door middel van een stage doen leerlingen ervaringen op in de beroepenwereld. Nuttig omdat ze uiteindelijk in die wereld terecht komen.

Er zijn 3 mogelijkheden:

 1. Wanneer leerlingen in mavo 3 het keuzevak Lichamelijk Opvoeding 2 kiezen, hoort daar verplicht een stage bij. Die stage wordt georganiseerd en begeleid door de docent LO2.
 2. Alle overige leerlingen maken een keuze voor óf de maatschappelijke stage (mas) óf de beroeps- oriënterende stage (bos). Beide stages hebben de duur van 20 uren en moeten worden uitgevoerd in maximaal 3 dagen of 6 dagdelen.
  De spelregels voor beide stagevormen staan beschreven in het stageboekje. De stage wordt beoordeeld op vier onderdelen:
  - CV
  – verslag
  – oordeel stagebegeleider
  – presentatie.
  Een gewogen gemiddeld cijfer rolt uit de bus en telt mee voor het vak Maatschappijleer.
 3. Het kenmerkende verschil tussen de mas en de bos is, dat de mas bedoeld is om vrijwilligers te ondersteunen in hun werk. Vrijwilligers vinden we in heel veel non-profit organisaties. Ze zijn werkzaam organisaties, die vooral het welzijn van mensen proberen te verhogen. De bos daarentegen wordt uitgevoerd in bedrijven, die vooral de welvaart van de mensen willen verhogen. We noemen dit de profitsector. De bos is bedoeld voor leerlingen, die al een behoorlijk goed beeld hebben van de beroepsrichting, die ze willen inslaan na het behalen van het mavodiploma.


Het is belangrijk te weten, dat leerlingen pas kunnen starten met de stage wanneer het adres vooraf is goedgekeurd door de stagecoördinator.
Stageadressen voor de mas worden gevonden in samenwerking met het Vrijwilligerspunt (https://vrijwilligerswerk.nl/vrijwilligerspunt-west-friesland).
Stageadressen voor de bos kunnen leerlingen op eigen initiatief zoeken. Eenmaal gevonden adressen worden eerst voorgesteld aan de stagecoördinator met het verzoek met het adres in te stemmen. Met verkregen instemming kunnen leerlingen starten met de stage. Een afwijzing van het adres moet met redenen zijn omkleed.

Copernicus

De Copernicus Scholengemeenschap is een school voor vwo, havo en mavo. Op onze school weet je precies waar je aan toe bent en wat er van je wordt verwacht. Als er iets niet duidelijk is, mag je het altijd vragen. Wij zorgen ervoor dat je op een veilige manier je grenzen kunt verkennen en verleggen. Goed presteren vinden wij net zo belangrijk als dat jij het bij ons naar je zin hebt. Wij kijken naar wat jij nodig hebt. Zo kun jij hier een mooie schooltijd hebben en het diploma halen dat het beste bij je past.

 

 

 

 

Contact Copernicus SG
Nieuwe Steen 11
1625 HV Hoorn
T (0229) 23 63 44
[email protected]

Verleg je grenzen