Verleg je grenzen
Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus

Medezeggenschapsraad

Net als alle andere scholen heeft het Atlas College een Medezeggenschapsraad (MR)

Een helft van de MR bestaat uit personeelsleden, de andere helft bestaat uit ouders en/of leerlingen. Medezeggenschap houdt in dat je mag meepraten over alles wat er in het Atlas College omgaat. Het onderwijs is alsmaar in beweging. De overheid en vooral de scholen zelf zijn voortdurend bezig te vernieuwen en te veranderen. Als het gaat het om het onderwijs op het Atlas College of om alles wat daar omheen speelt (van leerling-begeleiding tot huisvesting) is de MR erbij betrokken, praat mee en beslist mee.

Om lid te kunnen zijn van de MRmoet je gekozen worden. Deze verkiezingen worden om de twee jaar gehouden.

Namens de Copernicus zit één personeelslid en één ouder in de MR. Twee andere personeelsleden van de Copernicus zitten in de MR namens het gehele Atlascollege.

>> lees het verslag en de agenda van de MR vergadering

Verleg je grenzen