Verleg je grenzen
Copernicus

RTTI

Informatie over RTTI in klas 1 en 2

Misschien heeft u wel eens gehoord van RTTI? Misschien heeft uw kind er thuis al iets over verteld? RTTI is een hulpmiddel waarmee we beter feedback kunnen geven op de prestaties van de leerlingen en leerlingen meer inzicht kunnen geven in hun leerproces.

De Copernicus SG bereidt zich al twee jaar voor op de invoering van RTTI per augustus 2014 in klas 1 en 2. Dat doen we door externe en interne scholing, door het samen ontwikkelen van nieuwe toetsen en door het aanpassen van onze lessen. We zijn enthousiast omdat we zien dat we leerlingen hiermee nog beter kunnen adviseren over hoe zij zo veel mogelijk effect uit hun studie-inspanningen kunnen halen. Ze gaan dat ook steeds meer zelf zien, merken we. Gaandeweg zullen we daarom ook van RTTI gaan profiteren in klas 3 en hoger.

Binnenkort zullen we op deze website meer uitleggen en voorbeelden geven over RTTI.

De Copernicus en RTTI, een logische keuze

De Copernicus SG heeft de individuele leerling hoog in het vaandel staan. Wij zijn trots op onze lerende leerlingen en geven ze alle gelegenheid zo veel mogelijk bruikbare kennis op te doen. RTTI is een hulpmiddel voor zowel docent als leerling om te kijken hoe geleerd wordt, waar in het leerproces een leerling zich nog kan verbeteren en hoe de docent daarbij kan helpen.

Met RTTI is het bijvoorbeeld mogelijk een leerling te laten zien waar hij of zij meer aandacht aan moet besteden om beter beslagen ten ijs te komen. Het mooie is dat de leerling dit na verloop van tijd zelf kan ontdekken en zichzelf kan sturen in het leren. De leerling kent het antwoord op vragen zoals:

  • Moet ik gewoon de stof leren (bijvoorbeeld woordjes bij de talen) of moet ik er meer mee doen?
  • Maak ik voldoende gebruik van de les door bijvoorbeeld vragen te stellen?
  • Hoe kan ik wat ik nu geleerd heb toepassen op de rest van de stof?

Aan de hand van de uitkomsten van de toetsen en de informatie die RTTI daarbij zichtbaar maakt, kunnen docenten leerlingen duidelijke feedback geven zodat leerlingen weten wat zij kunnen veranderen om zich indien nodig te verbeteren. De Copernicus wil iedere leerling graag vooruit helpen. RTTI ondersteunt ons daarbij.

Waarom wordt RTTI gebruikt?

De kracht van RTTI is dat het uitgaat van de opbouw van de Eindexamens. Ook die hebben een duidelijke structuur die met RTTI zichtbaar gemaakt kan worden. Door met RTTI een doorlopende leerlijn uit te zetten vanaf klas 1 tot aan het examenjaar zal elke leerling bijzonder goed voorbereid zijn op de examens en een goed resultaat neer kunnen zetten.

Verder zal het inzicht in het eigen leerproces ook in de jaren na de middelbare school van grote waarde zijn voor onze leerlingen, waardoor zij blijvend succesvol kunnen zijn in hun vervolgstudie.

RTTI en toetsing

Wij hebben er voor gekozen alleen de ‘4-toetsen’ op basis van RTTI te ontwerpen. Bij elke vraag of onderdeel van de toets wordt aangegeven of het een R-, T1-, T2- of I-vraag betreft.

  • De R-vragen zijn vragen waarbij geleerde kennis moet worden geReproduceerd. Dat kan bijvoorbeeld het reproduceren van woordjes (talen) of van begrippen (aardrijkskunde) zijn.
  • De T1-vragen zijn Toepassingsvragen waarbij een bekende toepassing gevraagd wordt van geleerde kennis, bijvoorbeeld van een bekende formule (wiskunde, M&T) of  regel (talen).
  • Bij T2 wordt van de leerling gevraagd of hij of zij lesstof ook op een ander, hoger niveau kan Toepassen zonder dat dat in de klas geoefend is, bijvoorbeeld een onbekende tekst - met (ook) onbekende woorden - verklaren (talen).
  • Bij Inzichtvragen (I) wordt gevraagd naar inzicht in de lesstof, waarbij leerlingen grotere verbanden moeten zien, aan moeten tonen dat zij de lesstof kunnen verbinden met andere kennis die zij hebben, soms vakoverstijgend, soms met kennis van de wereld.

RTTI en determinatie

In principe bepalen de van te voren vastgestelde overgangsnormen of een leerling wordt bevorderd en naar welk niveau (klas 1 en 2). Leerlingen die in de bespreekzone terecht komen, worden in het gehele docententeam besproken en daarbij zijn de gegevens uit de RTTI-toetsen van grote waarde.
Daarnaast wordt het determinatiecijfer bepaald door het resultaat behaald op de RTTI-toetsen: het is een gemiddelde daarvan.

Het team van docenten blijft altijd nodig om de volgende stappen van uw kind op onze school te bespreken, want behalve de leerprestaties tellen ook de menselijke maat en het belang van uw kind, maar met de RTTI-scores in de hand, kan objectiever en gemakkelijker worden vastgesteld welke opleiding het best bij elke leerling past. Het gaat er uiteindelijk om dat iedere leerling in de juiste afdeling terecht komt, om zich optimaal op het eindexamen en de toekomst voor te bereiden.

RTTI in de klas

Bij het nabespreken van de toetsen in de klas kunnen de leerlingen onmiddellijk zien waar hun goede en zwakke punten liggen en dus ook waar zij zich nog kunnen verbeteren.

Het spreekt bijvoorbeeld vanzelf dat als een leerling zwak scoort op R, hij of zij meer moet gaan ‘stampen of blokken’. Als leerlingen zwak scoren op T2, kunnen zij meer vragen in de les gaan stellen of thuis bij het leren al dieper na gaan denken over wat de verbanden zijn tussen de verschillende onderdelen van de lesstof. De leerling wordt als het ware gedwongen om de lesstof op allerlei niveaus te bekijken tijdens het leren.

Docenten kunnen individuele leerlingen hierbij helpen door hen te wijzen op de onderdelen waarop zij onvoldoende presteren en door tijdens de les al andersoortige vragen te stellen die leerlingen uitdagen op verschillende manieren over de lesstof na te denken. Verder is RTTI gekoppeld aan een groot aantal studievaardigheden en leerstrategieën die de leerlingen kunnen aanleren. Hiervoor krijgen zij materiaal aangereikt, zij hoeven het wiel niet zelf uit te vinden.

RTTI en het thuisfront

Wij zorgen voor de scholing van uw kind, maar u mag ons natuurlijk altijd ondersteunen! Vraag de mentor van uw kind gerust over hoe het gaat en wat de rol van RTTI in de ontwikkeling van uw kind is. De kans is groot dat uw kind u dit ook zelf gaat uitleggen, het wordt tenslotte onderdeel van de dagelijkse schoolpraktijk. Naast de cijfergegevens uit Magister die voor u beschikbaar zijn, kunt u met behulp van de informatie over RTTI en studievaardigheden samen met uw kind aan de slag met het schoolwerk. Deze informatie maakt het voor u gemakkelijker uw kind te ondersteunen bij het huiswerk en het leren van de stof. Wij denken dat de betrokkenheid van ouders een belangrijk factor is in het succes van leerlingen op school en vooral in het zelfvertrouwen van uw kind. Wij nodigen u uit contact op te nemen met de mentor als u hierover nog vragen heeft.

 

Copernicus

De Copernicus Scholengemeenschap is een school voor vwo, havo en mavo. Op onze school weet je precies waar je aan toe bent en wat er van je wordt verwacht. Als er iets niet duidelijk is, mag je het altijd vragen. Wij zorgen ervoor dat je op een veilige manier je grenzen kunt verkennen en verleggen. Goed presteren vinden wij net zo belangrijk als dat jij het bij ons naar je zin hebt. Wij kijken naar wat jij nodig hebt. Zo kun jij hier een mooie schooltijd hebben en het diploma halen dat het beste bij je past.

 

 

 

 

Contact Copernicus SG
Nieuwe Steen 11
1625 HV Hoorn
T (0229) 23 63 44
[email protected]

Verleg je grenzen