Verleg je grenzen
Copernicus

Beleid (ziekte)verzuim en preventie

Om veelvuldig (ziekte)verzuim tegen te gaan en leerlingen op een succesvolle manier naar school te laten gaan kunnen leerlingen op de Copernicus Scholengemeenschap als zij veelvuldig afwezig zijn worden opgeroepen voor een verzuimpreventiegesprek. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het team jeugdgezondheidszorg van de GGD Hollands Noorden verbonden aan het Copernicus SG.

Onder verzuim verstaan wij alle gemiste uren die een leerling eigenlijk op school had moeten zijn (volgens het rooster), ook al gaat het om geoorloofd verzuim (= tijdig volgens afspraak gemeld door ouders en met een geldige reden). Dus ook als een leerling langere tijd ziek is geweest en steeds volgens afspraak is ziek gemeld door de ouders, telt het mee als verzuim en geeft het reden om de leerling en ouders op te roepen voor een verzuimpreventiegesprek.

U kunt opgeroepen worden voor een verzuimpreventiegesprek in de volgende gevallen:

 • Als er sprake is van onduidelijkheid of zorg over de aard en oorzaak van het verzuim – ter beoordeling van de schoolleiding.

 • Als er sprake is van meer dan 40 uur (ziekte)verzuim in 1 schooljaar.

 • Als er sprake is van herhaaldelijke afwezigheids- of ziekmelding binnen 1 schooljaar (> 4 keer).

 • Als er sprake is van meer dan 7 aaneengesloten dagen ziekteverzuim.

In bovenstaande gevallen wordt u telefonisch en/of schriftelijk benaderd door onze verzuimcoördinatoren en vervolgens opgeroepen voor een verzuimpreventiegesprek.

Een verzuimgesprek wordt gevoerd door een lid van het team jeugdgezondheidszorg van de GGD Hollands Noorden. Het team bestaat uit de volgende personen:

Jette Frugte Jeugdverpleegkundige
Loes van der Scheer Jeugdarts
Ria Braas Doktersassistente

Het doel van een verzuimpreventiegesprek is om het (ziekte)verzuim te verhelderen en samen met u een passend plan te maken.

Wat kunt u van het team verwachten?

 • Zij werken samen met de ondersteuners/verzuimcoördinatoren/mentoren van de Copernicus als het gaat om ziekteverzuim.

 • Zij nemen contact op om een afspraak te maken voor een gesprek samen uw zoon/dochter.

 • Tijdens het gesprek wordt het ziekteverzuim verhelderd.

 • Zij adviseren over gezondheidsvragen en zoeken zo nodig samen met u en uw zoon/dochter naar gewenste hulp of zorg.

 • Na het consult maken zij samen met u en school een passend plan over het invullen van het lesprogramma.

 • Het gesprek is vertrouwelijk, wij koppelen inhoudelijke informatie in overleg met u terug aan school.

 • Zo nodig overleggen wij met uw toestemming, met de huisarts of behandelend specialist.

 • Het streven is dat uw zoon/dochter het gewone lesprogramma weer kan volgen.

Wij hopen dat we hiermee nog meer service aan onze leerlingen kunnen bieden, zodat zij op onze school succesvol kunnen zijn. Mocht u meer informatie willen over deze procedure of vragen hebben omtrent verzuim, dan kunt u contact opnemen met onze verzuimcoördinatoren.

Hun gegevens en de verdere gegevens van het team van de GGD vindt u hieronder.

Het team jeugdgezondheidszorg van de GGD Hollands Noorden:

Loes van der Scheer Jette Frugte Ria Braas

Telefoon: 088 010 0500

Contactpersonen Copernicus:

Verzuimcoördinator klas 1-3+ 4 M: Jaco Mol

Verzuimcoördinator klas 4-6 HV: Theo de Jong

Onderbouw Afdelingsleider: Sandra Kerkhof
Havo/VWO Ondersteuningsdocent: Carla van Leeuwen

Onderbouw Afdelingsleider: Jacco Beers
Mavo/Havo Ondersteuningsdocent: Elisah Verlaat

Mavo Afdelingsleider: Devi Kooij l
Ondersteuningsdocent: Dennis Boendermaker

Havo Afdelingsleider: Annemieke Hupkens
Ondersteuningsdocent: Henk Brugmans

Vwo Afdelingsleider: Jered Albers
Ondersteuningsdocent: nvt.

Copernicus

De Copernicus Scholengemeenschap is een school voor vwo, havo en mavo. Op onze school weet je precies waar je aan toe bent en wat er van je wordt verwacht. Als er iets niet duidelijk is, mag je het altijd vragen. Wij zorgen ervoor dat je op een veilige manier je grenzen kunt verkennen en verleggen. Goed presteren vinden wij net zo belangrijk als dat jij het bij ons naar je zin hebt. Wij kijken naar wat jij nodig hebt. Zo kun jij hier een mooie schooltijd hebben en het diploma halen dat het beste bij je past.

 

 

 

 

Contact Copernicus SG
Nieuwe Steen 11
1625 HV Hoorn
T (0229) 23 63 44
[email protected]

Verleg je grenzen