Verleg je grenzen
Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus Copernicus

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingegaan. Alle scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs hebben zorgplicht d.w.z. de plicht om elk kind dat zich aanmeldt, een goede onderwijsplek te bieden, liefst natuurlijk op de school van keuze en als dat echt niet lukt, op een andere school in het reguliere of speciaal onderwijs, zo thuisnabij mogelijk.

De ambitie van de Copernicus is altijd al elke leerling te bieden wat hij of zij nodig heeft om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen en zo ver mogelijk te komen. In het schoolondersteuningsprofiel valt te lezen welke ondersteuning de school al kan bieden en welke ondersteuningsmogelijkheden de school verder wil ontwikkelen. Een school is immers nooit af, omdat het altijd beter kan en elke leerling anders is.

Schoolondersteuningsprofiel SG Copernicus 2015-2016.pdf

Verleg je grenzen