Verleg je grenzen
Copernicus

Bewegen, Sport en Maatschappij

Op de Copernicus kan dit vak worden gekozen als examenvak in de bovenbouw Havo en (in geval van voldoende belangstelling) ook in Vwo.
Dit vak, Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM), is voor veel leerlingen aantrekkelijk om te kiezen. Niet alleen omdat veel leerlingen bewegen leuk en gezond vinden, maar ook omdat zij merken dat er aandacht is voor achtergronden van de sport. Je leert voor jezelf op te komen en wordt daardoor zekerder in je optreden.

Doelen:

 • naast het bewegen, waar nog steeds de meeste tijd aan wordt besteed, is het leren van andere taken belangrijk zoals regelende taken (scheidsrechter, coach, instructeur).
 • voorbereiden op vervolgopleidingen. Veel opleidingen vinden het belangrijk dat leerlingen goed zelfstandig kunnen opereren, zaken kunnen organiseren, met elkaar kunnen samenwerken
 • het verkrijgen van kennis over de achtergronden van bewegen en alles wat met bewegen te maken heeft. Bijvoorbeeld leren hoe je het beste kunt trainen, kennis hebben van EHBO principes, weten van de relatie tussen sport en maatschappij.

Dit is vertaald in een programma op Havo en Vwo niveau.
Dit programma is voor iedereen die sportief is ingesteld goed haalbaar. De instroom vanuit klas 3 HV is in principe vrij en BSM is dus voor alle leerlingen die belangstelling hebben voor sport en bewegen toegankelijk. Je hoeft dus geen topper te zijn om BSM te kunnen volgen. Wel is het belangrijk dat je bewegen leuk vindt en vooral daar over wilt leren.
Er zitten heel veel beweegopdrachten in de BSM lessen verwerkt met vaak daaraan gekoppeld een regelende opdracht of een theorieopdracht. Voor het vergaren van de benodigde kennis gebruiken we het boek van Boon, Pecht, Rijper en Stegeman (uigeverij Albert Sickler BV, Eindhoven).
Er is verschil tussen Havo en Vwo en dat ligt vooral op het gebied van reflectie en onderzoek. Daar is binnen het Vwo meer aandacht voor.

BSM beslaat 4 domeinen:

 1. Bewegen; dat houdt in een verdieping in spel, turnen, atletiek, B&M en zelfverdediging.
  In het 4e jaar doe je een kadertraining (een soort stage) bij een sportinstelling of vereniging. Dit geldt voor de BSM leerlingen als maatschappelijk stage.
  Je bereidt bv. in het 5e jaar een Demonstratie Turnen/Dans voor en je treedt met je klas op voor publiek
 2. Bewegen en regelen; leiding geven en organiseren. Je zult merken dat de rol van scheidsrechter toch niet zo makkelijk is als het misschien lijkt
 3. Bewegen en gezondheid; leren over een gezonde leefstijl en voorkomen van blessures
 4. Bewegen en samenleving; leren over agressie, doping, vandalisme.

Het schooljaar is verdeeld in 4 periodes. In iedere periode zitten een of meer PO’s (praktische opdrachten), waar leerlingen een cijfer voor krijgen en een of meer handelingsdelen waar de leerlingen punten voor krijgen.
Daarnaast is er in de meeste periodes ook een theorietoets in de toetsweek. Daar krijgen de leerlingen ook een cijfer voor. Aan elk van de 4 periodecijfers (wat dus is opgebouwd uit de PO’s, punten voor de handelingsdelen en theoriecijfers) hangt een weging en dat geeft het jaarcijfer.

BSM wordt afgesloten in H5 en V6 met een Sportfoliogesprek (een assesment). Daarin wordt de leerling doorgevraagd over de inhoud van zijn Sportfolio en de manier waarop hij/zij dit heeft samengesteld. Ook zal hij/zij moeten kunnen aantonen hoe zaken zijn aangepakt en wat ervoor heeft gezorgd dat er voldoende is geleerd door de leerling

De studielast voor BSM is aanzienlijk. Voor Havo staat daar 320 uur voor (verdeeld over 2 leerjaren) en voor Vwo 440 uur (verdeeld over 3 leerjaren). 60% daarvan bestaat uit contacttijd (waarvan 4/5 praktijk en 1/5 theorie) en 40% uit zelfstudietijd (dat is in de vorm van huiswerk en opdrachten buiten de lessen om).

De urentabel zoals die voor BSM is samengesteld ziet er als volgt uit:

 • H4 1 blokuur van 100 min. en 1 lesuur van 50 min.
 • H5 1 blokuur van 100 min. en 1 lesuur van 50 min.
 • V4 1 blokuur van 100 min.
 • V5 1 blokuur van 100 min. en 1 lesuur van 50 min.
 • V6 1 blokuur van 100 min. en 1 lesuur van 50 min.

Copernicus

De Copernicus Scholengemeenschap is een school voor vwo, havo en mavo. Op onze school weet je precies waar je aan toe bent en wat er van je wordt verwacht. Als er iets niet duidelijk is, mag je het altijd vragen. Wij zorgen ervoor dat je op een veilige manier je grenzen kunt verkennen en verleggen. Goed presteren vinden wij net zo belangrijk als dat jij het bij ons naar je zin hebt. Wij kijken naar wat jij nodig hebt. Zo kun jij hier een mooie schooltijd hebben en het diploma halen dat het beste bij je past.

 

 

 

 

Contact Copernicus SG
Nieuwe Steen 11
1625 HV Hoorn
T (0229) 23 63 44
[email protected]

Verleg je grenzen